พี่อุ๋ย 3ชุด
Joined: 
Last seen: 
1 month ago
About
Snooker
Snooker statistics
292
rating
Amateur
93matches
44%
wins
(41)
170usual opponent rating
Rating History
Results
Opponent
Result
Rating
Opponent rating
1 month ago
1 - 0
296
15
268
1 month ago
1 - 0
285
16
277
1 month ago
1 - 0
267
18
300
1 month ago
1 - 0
252
15
231
1 month ago
1 - 0
238
14
195
1 month ago
(118)
1 - 0
227
11
118
2 months ago
(432)
1 - 0
208
25
432
2 months ago
(245)
1 - 0
189
19
245
2 months ago
1 - 0
177
12
87
2 months ago
(194)
1 - 0
159
18
194
2 months ago
(453)
0 - 2
167
-8
453
2 months ago
(148)
1 - 0
151
16
148
2 months ago
1 - 0
131
20
220
2 months ago
0 - 3
166
-35
74
2 months ago
(259)
0 - 1
178
-12
259
2 months ago
(447)
0 - 1
184
-6
447
2 months ago
(202)
1 - 0
166
18
202
2 months ago
(199)
1 - 0
148
18
199
2 months ago
(119)
1 - 0
133
15
119
Last seen: 
Joined: