უკვდავების
100
Male
Georgia
Joined: 
Last seen: 
2 weeks ago
Candidate
100
About
Backgammon
Backgammon statistics
105
rating
Novice
390
matches
52%
wins
Rating History
Results
Opponent
Result
Rating
Opponent rating
0 - 1
118
-13
88
0 - 2
134
-16
136
0 - 2
152
-18
103
2 - 2
148
4
218
0 - 2
161
-13
222
0 - 2
179
-18
140
0 - 5
198
-19
279
2 - 0
184
14
134
2 - 0
163
21
266
1 - 0
152
11
127
0 - 1
162
-10
233
2 - 0
145
17
170
2 - 0
130
15
101
1 - 0
113
17
264
0 - 2
127
-14
162
10 - 1
106
21
60
1 - 1
102
4
187
4 - 1
85
17
126
8 - 0
60
25
26
Last seen: 
Joined: