Ἀριστοτέλης
Joined: 
Last seen: 
1 month ago
Candidate
About
Checkers
All games
Checkers
22 points
162 matches
Checkers statistics
22
rating
Novice
162
matches
41%
wins
Rating History
Results
Opponent
Result
Rating
Opponent rating
0 - 1
33
-11
155
1 - 0
14
19
70
0 - 1
29
-15
41
0 - 1
42
-13
111
0 - 1
57
-15
84
1 - 0
36
21
144
0 - 1
52
-16
44
1 - 0
37
15
19
1 - 0
17
20
97
Last seen: 
Joined: