คู่ซ้อม
Joined: 
Last seen: 
3 hours ago
Candidate
About
Snooker
All games
Snooker statistics
428
rating
Expert
134
matches
57%
wins
Rating History
Results
Opponent
Result
Rating
Opponent rating
2 - 1
409
19
530
0 - 1
426
-17
414
0 - 1
439
-13
513
0 - 1
472
-27
161
0 - 6
482
-10
764
1 - 0
467
15
449
1 - 0
451
16
451
1 - 0
440
11
333
1 - 5
475
-35
306
Snooker
428 points
134 matches
Last seen: 
Joined: