จันทร์ฟันไม่ยั้ง
Joined: 
Last seen: 
1 month ago
About
Snooker
All games
Snooker statistics
362
rating
Talent
116
matches
43%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
1 - 0
424
6
159
1 - 0
419
5
120
1 - 0
403
16
397
1 - 0
396
7
182
1 - 0
386
10
259
1 - 0
379
7
171
1 - 0
411
13
334
1 - 0
396
15
375
1 - 0
373
23
535
1 - 0
354
19
426
Snooker
430 points
116 matches
8-Ball Pool
0 points
3 matches
Last seen:
Joined:
Permanently banned