ป้างาม
Joined: 
Last seen: 
4 hours ago
Addict
About
Reversi
All games
Reversi statistics
133
rating
Intermediate
3038
matches
41%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
1 - 1
131
2
155
0 - 2
149
-18
237
2 - 0
123
26
148
1 - 2
124
-1
231
1 - 1
120
4
176
0 - 2
141
-21
183
0 - 1
153
-12
246
1 - 0
135
18
185
2 - 1
120
15
189
2 - 0
92
28
147
Reversi
133 points
3,038 matches
Last seen:
Joined: