มิ่งกมล
Joined: 
Last seen: 
4 days ago
Frequenter
About
Snooker
All games
Snooker statistics
122
rating
Novice
140
matches
54%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
0 - 1
142
-20
51
1 - 0
128
14
76
1 - 0
116
12
35
0 - 1
135
-14
174
1 - 0
123
12
37
0 - 1
126
-3
546
2 - 0
106
20
52
0 - 1
121
-15
140
2 - 0
104
17
0
1 - 0
92
12
0
Last seen:
Joined: