รอน เด้ง
Joined: 
Last seen: 
1 month ago
Biggy
About
Snooker
All games
Snooker statistics
47
rating
Beginner
637
matches
44%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
1 - 0
25
22
156
1 - 0
2
23
163
0 - 1
16
-14
65
0 - 1
30
-14
83
1 - 3
38
-8
123
1 - 0
15
23
179
0 - 3
34
-19
143
0 - 1
44
-10
177
0 - 1
55
-11
172
0 - 1
71
-16
75
Last seen:
Joined: