อ่อนหัด
58
Male
Thailand
Since: 
Last seen: 
3 weeks ago
Despot
58
About
Snooker
All games
Snooker statistics
306
rating
Talent
13668
matches
58%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
1 - 0
307
14
274
0 - 1
322
-15
337
1 - 0
309
13
248
1 - 0
303
6
48
1 - 0
287
16
288
0 - 1
309
-22
170
1 - 0
301
8
99
1 - 0
294
7
62
1 - 0
287
7
69
0 - 1
305
-18
254
Last seen:
Since: