เด็กดื้อโดนไรค่ะ
Joined: 
Last seen: 
4 days ago
Candidate
About
Snooker
All games
Snooker
195 points
248 matches
Quick Snooker
20 points
3 matches
Snooker statistics
195
rating
Novice
248
matches
59%
wins
Rating History
Results
Opponent
Result
Rating
Opponent rating
0 - 1
220
-25
7
1 - 0
209
11
105
0 - 1
223
-14
264
0 - 1
239
-16
238
1 - 0
223
16
220
1 - 0
205
18
253
1 - 0
192
13
132
1 - 0
175
17
198
0 - 1
189
-14
235
Last seen: 
Joined: