เล่นไง
Joined: 
Last seen: 
4 hours ago
Frequenter
About
Snooker
All games
Snooker statistics
135
rating
Novice
59
matches
44%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
1 - 0
116
19
185
0 - 1
123
-7
335
0 - 1
138
-15
165
1 - 0
124
14
90
0 - 1
128
-4
484
0 - 1
143
-15
175
0 - 1
160
-17
148
0 - 1
178
-18
143
1 - 0
159
19
219
0 - 1
166
-7
401
Last seen:
Joined: