แพ้ไม่เป็น
Since: 
Last seen: 
0 hour ago
Fanatic
About
Snooker
All games
Snooker statistics
267
rating
Amateur
1728
matches
45%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
0 - 1
279
-12
363
1 - 0
264
15
251
1 - 0
241
23
394
0 - 1
253
-12
332
0 - 1
265
-12
354
1 - 0
243
22
389
0 - 1
254
-11
356
0 - 4
259
-5
662
0 - 1
271
-12
362
1 - 0
248
23
409
Quick Snooker
259 points
11,567 matches
Snooker
267 points
1,728 matches
Last seen:
Since: