โอรสสลัม
Since: 
Last seen: 
0 hour ago
Influential
About
Snooker
All games
Snooker statistics
161
rating
Novice
2228
matches
52%
wins
Rating History
Results
OpponentResultRatingOpponent rating
0 - 1
177
-16
175
1 - 0
159
18
197
1 - 1
165
-6
82
0 - 1
178
-13
253
1 - 1
177
1
198
0 - 1
186
-9
347
1 - 1
190
-4
130
0 - 1
206
-16
~149
0 - 1
221
-15
240
1 - 2
234
-13
184
Snooker
161 points
2,228 matches
Quick Snooker
272 points
805 matches
Last seen:
Since: